АСТРОУИКИ
Advertisement

При въртенето на Земята около нейната ос ни изглежда, че звездите и планетите се движат описвайки дъга с около 15 градуса за час. Те всяка вечер изгряват с около 4 минути по-рано от предходната. Това ежедневно избързване се дължи на движението на Земята около Слънцето; За една година цялостното забързване се равнява на един ден, следователно звездите, които изгряват и залязват на една определена географска ширина, не са видими през цялата година, защото през дадена част от годината изгревът и залезът на една звезда може да се осъществява по време на деня. С приближаването на лятото съзвездията се с всеки изминал ден се изместват все по на запад.

Rotzia.gif


Картинка: Защо съзвездията се изместват със сезоните? Обикалянето на Земята около Слънцето променя през различните сезони частта на небесната сфера, която можете да наблюдавате.

Фиксирани звезди и движещи се планети.

Звездите са толкова много отдалечени от нас , че самият факт, че се движат с много километри в сек., за нас остава без значение и те ни изглеждат неподвижни. Съзвездията остават непроменени дълги години само в продължение на векове могат да се забележат с невъоръжено око промените във техните форми. Но всички небесни тела, които са част от слънчевата система са доста близко до нас. Ако например наблюдавате Луната, ще забележките, че през по-голямата част от годината тя изгрява всяка вечер средно с 50 минути по-късно и височината на нейната траектория в небето се променя със отделните сезони. Затова е лесно да наблюдаваме смяната на местоположението на всички планети, астероиди и някои комети по отношение на нас. Движението на Слънцето на фона на звездите не е очевадно, но действителност е факт.

Advertisement