АСТРОУИКИ
Advertisement
Nebra sky disk.jpg
Често археоастрономията се сблъсква с наистина значими находки. В много от случаите става въпрос за монументални паметници и монолитни съоръжения. Учените изказват различни хипотези, търсейки връзка с астрономическите обекти. Те не рядко са доста противоречиви и трудно доказуеми.

Не са малко находките, които категорично доказват своята пряка връзка с астрономията и позволяват “намесата” учените- астрономи. Един такъв артефакт е намиращият се понастоящем в музея на Праисторията в Хале, Германия /градът е разположен в близост до мястото на откриването на находката/. Става въпрос за тайнствения диск от Небра, който се датира през бронзовата епоха /1600 г. пр.Хр./ Историята на неговото откритие е наистина много необичайна. Дискът излиза на бял сват през 1999 г., когато иманяри въоръжени с детектори за метал я намират заровена в глинест терен в близост до залесен хълм в Мителберг, на не повече от 200 км югозапад от Берлин и на няколко километра от селцето Небра. На мястото са открити още два меча, две брадви, едно острие и части от две бронзови гривни. След намирането им, находките се изгубват в процъфтяващия черен пазар на антики . През 2001 година Дискът е намерен отново благодарение на добре свършената работа на швейцарската полиция и най-накрая учените имат възможност да го изследват и грижливо да го проучат. Предметът представлява бронзов диск с диаметър ок. 32 см, с дебелина, която преминава от 1,5 до 4,5 мм към центъра. Тежи приблизително 2 кг. Върху него са са положени златни пластини, които представляват фигури с ясно изразена астрономическа насоченост. Така групирани отделните елементи веднага ни отвеждат към един стих от Илиада , в който поетът Омир описва астрономическите орнаменти създадени от Ефест върху щита на Ахил. Той ни запознава с това, как богът ковач поставя Земята, небето, морето и неуморното Слънце. Следва полагането на пълната Луна и всички останали знаци, които коронясват небето, а именно Плеадите, Ладите, силата на Орион и т.н. Върху диска на Небра са представени отделни 32 кръгли изпъкнали орнамента /два от тях са изгубени през вековете/. Те представляват звездите. В лявата страна /леко разрушен по време на откриването му / се намира по-голям орнамент. Първоначално той е възприет като Слънчев диск, но впоследствие е интерпретиран като Луната по време на пълнолуние, която от своя страна е противопоставена на Сърповидната Луна. Сърповидната Луна е представена от дясната страна на диска. На него са изобразени и други символи. По всяка вероятност те също представляват астрономически обекти, но за разлика от Луната не са така ясно и четливо означени . Разположението на звездите върху повърхността на диска изглежда по скоро правилно, но все пак лишено от всякакъв ред. Изключение е направено за малката група от шест елемента поставени в края в горната част на Сърповидната Луна което според Шлосер, астроном от Университета в Рур конфигурира звездния куп на Плеадите. Освен небесните обекти върху диска са поставени и други три елемента които представляват три снопа също от злато /от тях са останали само 2/. Те са във формата на арка. По-дългите снопове и с по-малка извивка, намиращи се в диаметрално противоположни места /единият липсва, забелязват се само следите от първоначалното му полагане върху диска/ са апликирани в по-късен период и се предполага, че имат различно от останалите елементи, изобразени върху диска предназначение. Под единия сноп ясно се различават следите от нт. Третият сноп е най-малък и по-извит в сравнение с останалите два. Намира в диаметрално противоположна страна на групата на Плеадите и краищата му са насочени към вътрешната част на диска.

Какво значението на отделните елементи от Диска? Защо има изобразена пълна Луна и Лунен сърп, който е поставен точно срещу нея? Защо присъства само една група звезди и защо точно тази група представлява Плеадите? Защо са поставени другите две полуарки, които не представят небесни обекти? Дали не са поставени само като допълнителна украса? Вероятно това е един завършен комплекс и като такъв какво точно изобразява? Нека се опитаме да дадем някакво разумно обяснение на тези въпроси, като си послужим със заключенията на Шлосер и Милер /Директор в музея в Хале, археолог на Саксония-Анхалт/. Древните наблюдават небесните тела и се опитват да регистрират тяхното положение по време на годината. Това от своя страна помага да да се създават календари, които са свързани със земеделските дейности. На тази база Шлосер изгражда своята теория, като има възможността да демонстрира какво е небето над Централна Германия преди 3600 години и точно през нощите около 10 март, когато Плеадите преминават често в съединение при Пълнолуние. Тези са в общи линии данните, отговарящи на периодите, през които селяните в Германия през бронзовата ера се занимават с респективно посева и със събирането на урожая: през пролетта /Плеадите в небето са в близост до Нарастващата Луна/ и през август /Плеадите се появяват заедно с Пълната Луна/. Шлосер вижда в ансамбъла изобразен в диска едно послание и ни предлага една очарователна интерпретация, използвайки астрономически термини. Той поставя диска хоризонтално, като най извитият сноп е обърнат на север, снопът от дясната страна /този, който е изгубен през вековете/ съвпада напълно с източния хоризонт, там откъдето изгрява Слънцето, докато снопът поставен от лявата страна съвпада със западния хоризонт, в който Слънцето залязва. В тази система през бронзовата ера краищата на снопа обърнат на Изток / на липсващия/ посочват лятното слънцестоене /този по горе/ и зимното слънцестоене /този по¬- долу/; съответно 21 юни и 21 декември. Но според Мелер тази енигматичен предмет, иманярите го дефинират като “капак на стар съд”, крие в себе си една много по-значима информация този път в митологичен контекст. Според учения снопът, който е по малко извит, намиращ се точно под Лунния сърп представлява “ Слънчевата ладия”, която пренася Слънцето след като то извървява своя небесен път. Идеята за ладия, “пренасяща” бога Слънце присъства у много древни цивилизации, като основата по всяка вероятност се крие у древните египтяни; те представят Бога Амун Ре /Слънчевото божество/, което пътува през нощта на ладия, преминавайки по подземния Нил, а през деня извървява своя път по небесния Нил и отново заема своето място под земята с появата на Нощта. Въпреки , че изглежда доста нагласена, тази теория има своите последователи и за сетен път потвърждава многобройните мистерии, които обвиват Диска на Небра. Сигурно ще се запитате как е възможно древно египетското мислене да достигне до земите на днешна Германия през един толкова отдалечен период от време. Мелер обяснява това с факта, че през бронзовата ера между отделните народи съществува търговски обмен. Това твърдение се доказва и от многобройните находки в царските погребения на територията, на намирането на Диска. Проучванията продължават. Твърде вероятно е този ”капак“ да доведе до още по-нови и по-сензационни открития. Радостта от откритието на Диска е помрачено в началото на миналата година от изявление относно необичайната немска находка. Какво представлява Звездният диск от Небра , Древна небесна карта или доста добре изработен фалшификат? Според Мелер предметът имитира, както вече описахме, най-древната небесна карта. Истинската, по мнението на учения, потъва в някоя частна колекция и никога не излиза на бял свят. Един от най-водещите и утвърдени археолози на страната Петер Шауер от Университета в Ренгенсбург пред трибунала на Хале потвърди, че откритието не е нищо друго, освен една аматьорска фалшификация. Освен това той заяви, че най-горният повърхностен зелен слой, даващ информация за това до колко е стар един бронзов предмет, е положен наскоро в химическа лаборатория. Не ни остава нищо друго освен да се надяваме в скоро време този въпрос да бъде окончателно решен. За сега Дискът от Небра си остава един от най-загадъчните предмети открити в наши дни..

И.Захариева

Advertisement