АСТРОУИКИ
Advertisement

Плеади

Голяма част от звездните купове могат да се наблюдават на небето и с невъоръжено око, но гледката е невероятно по-красива, когато се ползва телескоп, дори и по-скромен. В някои от тях звездите се наблюдават така ясно, че можеш да се опиташ да ги преброиш. Такива звездни купове се наричат "отворени". В други звездите се наблюдават съвсем мънички и плътно групирани. Те образуват заедно един сферичен небесен обект и се наричат от астрономите сферични купове. Сферичните купове са много важни за астрономите. Тези космически обекти представляват струпвания на безброй много звезди. От една страна са източник на информация за еволюцията на звездите, а от друга представляват голям интерес за учените, защото са едни от най-древните обекти в дадена галактика. Съдържат също така много ценна информация за звездната система, към която принадлежат.

Opo0505a.jpg

Нашата Галактика - Млечният път има около 150 звездни купове. Тяхната концентрация се увеличава, с приближаването на нейния център. Поради голямата концентрация на газ и прах в галактиката, тяхното изследване е доста трудно. Астрономите успяват да отстранят тази неприятна "мъгла" с помоща на инфрачервени филтри. Наскоро FSR 1735 прикова вниманието на група астрономи, ръководени от Драйк Фройбрих от университета в Кейн. Те провеждат своите наблюдения с помощта на New Technology Telescope, който се намира в Ла Сила. Резултатите от това изследване се публикуват Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Наблюденията на Фройбрих и неговите сътрудници показват, че е напълно възможно да се наблюдават много по-отдалечени части от космическото пространство с висока резолюция на образите. Оказа се, че FSR 1735 е невероятно богат със звезди и се намира на разстояние от 30 хиляди св.години от нас,и че е само на 10 хиляди св. години от центъра на галактиката. Размерът му се определя на приблизително 7 св. години.

Advertisement