АСТРОУИКИ
Advertisement
Kalendary.jpg

Движението на Слънцето по отношение на съзвездията се нарича еклиптика. В продължение на един ден Слънцето се движи с 1 градус и следователно за една година извървява цялостен кръг от 360 градуса. Докато Земята обикаля около Слънцето, нейният екватор е наклонен с около 23,5 градуса по отношение на равнината на орбита й, затова позицията на еклиптиката в небето по време на календарната година ни изглежда променяща се . На 21 юни еклиптиката е в своя Зенит на 23,5 градуса северна ширина, а на 22 декември е в Зенит на минус 23,5 градуса южна ширина. През датите, на които става този феномен наречен слънцестоенеземята е в екстремните точки на своята орбита. Всички планети също и Луната следват траекторията, която остава непроменлива и е не-повече от 9 градуса (от двете страни на еклиптиката). Следователно те следват нейния ” широк” път, който е приблизително 18 градуса. Но този път античните дали името Зодиак. Неговите 12 разделения* са наречени зодиакални знаци. Обикновено описваме позицията на планетите в съответствие със зодиакалните знаци. Така например “Юпитер в Риби” означава, че Юпитер е в областта включена в съзвездието Риби.

  • Всъщност съзвездията, които лежат на еклиптиката са 13, но древните не харесали числото и затова съзвездието “Змиеносец” не е включено към официалните 12 зодиакални знака от Зодиака.
Advertisement