АСТРОУИКИ
Advertisement

Още линкове за Месие на англ. и ит.ез. на

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/hottest.html

http://astroimmagini.uai.it/thumbnails.php?album=8


Каталог на Месие

 M NGC   Рект.   Декл.   Зв.вел. Разстояние Тип на обекта   Съзв. Размери Име 
 1 1952  05 34.5  +22 01.0  8.2v  6.3 kly  Мъглявина      Tau  6'x4'  Ракообразна 
 2 7089  21 33.5  -00 49.0  6.3v  36.2 kly  Кълбовиден зв. куп Aqu  13' 
 3 5272  13 42.2  +28 23.0  6.3v  30.6 kly  Кълбовиден зв. куп CVn  16' 
 4 6121  16 23.5  -26 31.5  6.4v  6.8 kly  Кълбовиден зв. куп Sco  26' 
 5 5904  15 18.6  +02 05.0  6.2v  22.8 kly  Кълбовиден зв. куп Ser  17' 
 6 6405  17 40.4  -32 13.8  4.2v  2.0 kly  Разсеян зв. куп   Sco  33' 
 7 6475  17 53.9  -34 47.0  4.1v  800 ly  Разсеян зв. куп   Sco  80' 
8 6523  18 04.1  -24 18.0  6.0v  5200 ly  Мъглявина      Sag  90'x40' Лагуна 
 9 6333  17 19.2  -18 31.0  7.3v  26.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  9' 
10 6254  16 57.2  -04 06.0  6.7v  13.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  15' 
11 6705  18 51.1  -06 16.0  6.3v   6 kly  Разсеян зв. куп   Scu  14' 
12 6218  16 47.2  -01 56.9  6.6v  17.6 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
13 6205  16 41.7  +36 27.6  5.7v  22.2 kly  Кълбовиден зв. куп Her  17'   Херкулес 
14 6402  17 37.6  -03 14.8  7.7v  27.4 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  12' 
15 7078  21 30.0  +12 10.0  6.0v  32.6 kly  Кълбовиден зв. куп Peg  12' 
16 6611  18 18.7  -13 48.0  6.4v   7 kly  Разсеян зв. куп   Ser  7'   Орел 
17 6618  18 20.7  -16 10.0  7.5v  5000 ly  Мъглявина      Sag  11'   Омега, Лебед 
18 6613  18 19.9  -17 06.0  7.5v  4.9 kly  Разсеян зв. куп   Sag  9' 
19 6273  17 02.6  -26 16.1  6.6v  27.1 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
20 6514  12 02.4  -22 59.0  9.0v  5.2 kly  Мъглявина      Sag  20'x20' Детелина 
21 6531  18 04.6  -22 29.0  6.5v  4250 ly  Разсеян зв. куп   Sag  13' 
22 6656  18 36.4  -23 54.2  5.9v  10.1 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  24' 
23 6494  17 56.9  -19 01.0  6.9v  2150 ly  Разсеян зв. куп   Sag  27' 
24 6603  18 16.9  -18 29.0  4.6v   10 kly  Разсеян зв. куп   Sag  90' 
25 IC4725 18 31.7  -19 14.0  6.5v   2 kly  Разсеян зв. куп   Sag  40' 
26 6694  18 45.2  -09 23.0  9.3v   5 kly  Разсеян зв. куп   Scu  15' 
27 6853  19 59.6  +22 43.3  7.4v  1250 ly  Мъглявина      Vul  8'x6'  Гира 
28 6626  18 24.6  -24 52.2  7.3v  17.9 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  11' 
29 6913  20 23.9  +38 32.0  7.1v   4 kly  Разсеян зв. куп   Cyg  7' 
30 7099  21 40.4  -23 10.7  8.4v  24.8 kly  Кълбовиден зв. куп Cap  11' 
31 224  00 42.7  +41 16.1  4.8v  2.2 Mly  Галактика      And  192'x62'Андромеда 
32 221  00 42.7  +40 51.9  8.7v  2.2 Mly  Галактика      And  8'x6' 
33 598  01 33.8  +30 39.6  6.7v  2.3 Mly  Галактика      Tri  66'x38' 
34 1039  02 42.1  +42 45.0  5.5v  1.4 kly  Разсеян зв. куп   Per  35' 
35 2168  06 09.0  +24 21.0  5.3v  2.8 kly  Разсеян зв. куп   Gem  28' 
36 1960  05 36.3  +34 08.4  6.3v  4.1 kly  Разсеян зв. куп   Aur  12' 
37 2099  05 52.3  +32 33.2  6.2v  4.4 kly  Разсеян зв. куп   Aur  24' 
38 1912  05 28.7  +35 51.3  7.4v  4.2 kly  Разсеян зв. куп   Aur  21' 
39 7092  21 32.2  +48 27.0  5.2v  825 ly  Разсеян зв. куп   Cyg  32' 
40     12 22.4  +58 05.0  9.1v  300 ly  Двойна звезда    UMj  1' 
41 2287  06 46.0  -20 45.3  4.6v  2.3 kly  Разсеян зв. куп   CMj  38' 
42 1976  05 35.0  -05 25.0  4.0v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  85'x60' Орион 
43 1982  05 35.5  -05 16.5  9.1v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  9' 
44 2632  08 40.4  +19 40.0  3.7v  500 ly  Разсеян зв. куп   Cnc  95'   Ясли 
45     03 47.5  +24 06.3  1.6v  400 ly  Разсеян зв. куп   Tau  110'  Плеяди 
46 2437  07 41.8  -14 48.6  6.0v  5.4 kly  Разсеян зв. куп   Pup  27' 
47 2422  07 36.6  -14 39.0  4.5v  1.6 kly  Разсеян зв. куп   Pup  30' 
48 2548  08 13.7  -05 45.0  5.3v  1.5 kly  Разсеян зв. куп   Hyd  54' 
49 4472  12 29.8  +07 60.0  8.5v   60 Mly  Галактика      Vir  9'x7' 
50 2323  07 02.8  -08 23.0  6.3v   3 kly  Разсеян зв. куп   Mon  16' 
51 5194-5 13 29.9  +47 11.8  8.4v   37 Mly  Галактика      CVn  11'x7' Водовъртеж 
52 7654  23 24.2  +61 35.0  7.3v   5 kly  Разсеян зв. куп   Cas  13' 
53 5024  13 12.9  +18 10.3  7.6v  56.4 kly  Кълбовиден зв. куп Com  13' 
54 6715  18 55.1  -30 28.7  7.6v  82.2 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  9' 
55 6809  19 39.8  -30 57.7  6.3v  16.6 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  19' 
56 6779  19 16.6  +30 11.1  8.2v  31.6 kly  Кълбовиден зв. куп Lyr  7' 
57 6270  18 53.6  +33 01.8  9.7p  4.1 kly  Мъглявина      Lyr  86"x63" Пръстен 
58 4579  12 37.7  +11 49.2  9.6v   60 Mly  Галактика      Vir  6'x5' 
59 4621  12 42.0  +11 38.1  9.6v   60 Mly  Галактика      Vir  5'x3' 
60 4649  12 43.7  +11 33.0  8.9v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
61 4303  12 21.9  +04 28.3 10.1v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
62 6266  17 01.2  -30 06.7  6.6v  21.5 kly  Кълбовиден зв. куп Oph  14' 
63 5055  13 15.8  +42 02.1  9.5v   37 Mly  Галактика      CVn  10'x6' Слънчоглед 
64 4826  12 56.7  +21 41.1  8.8v   12 Mly Галактика      Com  10'x5' 
65 3623  11 18.9  +13 05.6  9.3v   35 Mly  Галактика      Leo  8'x2' 
66 3627  11 20.2  +12 59.5  8.2v   35 Mly  Галактика      Leo  9'x4' 
67 2682  08 51.4  +11 49.0  6.9v  2.7 kly  Разсеян зв. куп   Cnc  29' 
68 4590  12 39.5  -26 44.6  7.3v  32.3 kly  Кълбовиден зв. куп Hyd  11' 
69 6637  18 31.4  -32 20.9  7.7v  25.4 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  10' 
70 6681  18 43.2  -32 17.5  7.8v   28 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  8' 
71 6838  19 53.8  +18 46.7  8.4v  11.7 kly  Кълбовиден зв. куп Sgt  7' 
72 6981  20 53.5  -12 32.2  9.3v  52.8 kly  Кълбовиден зв. куп Aqu  6' 
73 6994  20 58.9  -12 38.1  9.0v    --   Астеризъм      Aqu  3' 
74 628  01 36.7  +15 47.0 10.2v   35 kly  Галактика      Psc  11'x10' 
75 6864  20 06.1  -21 55.4  8.6v  57.7 kly  Кълбовиден зв. куп Sag  7' 
76 650-1  01 42.3  +51 34.5 10.1v  3.4 kly  Планет. мъглявина  Per  3'x2'  Малка гира 
77 1068  02 42.7  -00 00.8  8.9v   60 Mly  Галактика      Cet  7'x6' 
78 2068  05 46.7  +00 03.5 10.3v  1.6 kly  Мъглявина      Ori  8'x6' 
79 1904  05 24.2  -24 31.5  7.7v  39.8 kly  Кълбовиден зв. куп Lep  6' 
80 6093  16 17.1  -22 58.5  7.7v  27.4 kly  Кълбовиден зв. куп Sco  9' 
81 3031  09 55.6  +69 04.0  6.8v   11 Mly  Галактика      UMj  27'x14' 
82 3034  09 55.9  +69 41.0  8.4v   11 Mly  Галактика      UMj  11'x4' 
83 5236  13 37.0  -29 52.1  7.6v   15 Mly  Галактика      Hyd  13'x11' 
84 4374  12 25.1  +12 53.2  9.3v   60 Mly  Галактика      Vir  6'x6' 
85 4382  12 25.4  +18 11.4  9.1v   60 Mly  Галактика      Com  7'x6' 
86 4406  12 26.2  +12 56.8  9.7v   60 Mly  Галактика      Vir  9'x6' 
87 4486  12 30.8  +12 23.4  9.2v   60 Mly  Галактика      Vir  7'x6' 
88 4501  12 32.0  +14 25.3 10.2v   60 Mly  Галактика      Com  7'x4' 
89 4552  12 35.7  +12 33.4  9.5v   60 Mly  Галактика      Vir  4'x4'

90 4569  12 36.8  +13 09.8 10.0v   60 Mly  Галактика      Vir  10'x4' 
91 4548  12 35.4  +14 29.8  9.5v   60 Mly  Галактика      Com  5'x4' 
92 6341  17 17.1  +43 08.2  6.5v  26.1 kly  Кълбовиден зв. куп Her  14'

93 2447  07 44.5  -23 51.2  6.0v  3.6 kly  Разсеян зв. куп   Pup  22'   Пеперуда

94 4736  12 50.9  +41 07.2  7.9v  14.5 Mly  Галактика      CVn  14'x12'

95 3351  10 44.0  +11 42.2 10.4v   38 Mly  Галактика      Leo  8'x5' 
96 3368  10 46.8  +11 49.3  9.1v   38 Mly  Галактика      Leo  8'x5' 
97 3587  11 14.8  +55 01.1  9.9v  2.6 kly  Планет. мъглявина  UMj  3'x3'  Кукумявка 
98 4192  12 13.8  +14 54.0 11.7v   60 Mly  Галактика      Com  10'x3'

99 4254 12 18.8 +14 25.0 10.1v 60 Mly Галактика Com 5'x5'

100 4321 12 22.9 +15 49.4 10.6v 60 Mly Галактика Com 8'x6'

101 5457 14 03.2 +54 20.9 9.6v 24 Mly Галактика UMj 29'x27'

102

103 581 01 33.4 +60 39.5 7.4v 8 kly Разсеян зв. куп Cas 6'

104 4594 12 40.0 -11 37.4 8.7v 50 Mly Галактика Vir 9'x4' Сомбреро

105 3379 10 47.8 +12 34.9 9.2v 38 Mly Кълбовиден зв. куп Leo 5'x5'

106 4258 12 19.0 +47 19.7 8.6v 25 Mly Галактика CVn 19'x7'

107 6171 16 32.5 -13 03.7 7.8v 19.6 kly Кълбовиден зв. куп Oph 11'

108 3556 11 11.5 +55 40.3 10.7v 45 Mly Галактика UMj 9'x2'

109 3992 11 57.6 +53 22.5 10.8v 55 Mly Галактика UMj 8'x5'

110 205 00 40.4 +41 41.2 9.4v 2.2 Mly Галактика And 22'x11'


Разстояние:

ly - светлинни години,

kly -хиляди светлинни години,

Mly -милиони светлинни години

Размери: широчина х височина

Advertisement