АСТРОУИКИ
Advertisement

Вече е сигурно, че раждането на Иисус Христос не става на 25 декември преди повече от 2000 години. В литературните източници от 4 и 5 век сл. Хр. денят, свързан с преброяването, причина за преместването на Йосиф и Мария в Назарет става около 746-748 /Римско летоброене/ или преди 2012 години. Като се има предвид това разминаване във фактите, учените се опитват да получат необходимите доказателства от Звездата-Комета, която трябва да заличи всички съмнения около истинската дата на раждането на младенеца. Резултатите, макар и не окончателни, са крайно интересни. От гледна точка на астрономията /математическа или историческа/ по време на Рождеството Христово няма данни за преминаването на видими комети. Коледната звезда е легенда, отразена в творбата на Джотто. През 1304 г. той изписва фреската “Преклонението на Влъхвите”. На нея горе в центъра ясно личи изобразената от него Звезда като комета. Учените твърдят, че това се дължи на все още пресния спомен на художника от преминаването Комета, което става 3 години преди той да започне работата си по творбата. Вследсвие тя е наречена Хелеева. Анализирайки със софтуер астрономическата ситуация на небето от онова време става ясно, че през 7 г. пр. Хр. има рядко съединение между Юпитер и Сатурн. Приближването довежда планетите на малка дистанция едина от друга в съзвезието Риби. Напълно възможно е Тримата Влъхви, които са от калдейски произход и следователно с големи познания в астрономията да отдадат на това събитие изключително значение и да го свържат с появяването на Месията. Тоест не е изключено известната на всички ни “Звезда” от Евангелието да е резултат от видимото приближаване на Юпитер и Сатурн, явление което може да се наблюдава и с невъоръжено око. Тази дедукция обаче не е още подкрепена от обективни елемени и остава само в полето на предположенията, а на нас обикновените наблюдатели на звездите...не ни остава нищо друго осдвен да празнуваме 25 декември.

Advertisement