АСТРОУИКИ
Advertisement
Luna v.jpg

Всички сме свикнали с присъствието на Луната на небето. Тя съпътства нашите дни, денем и нощем. Затова е една добра отправна точка за начинаещия наблюдател. Както е известно Луната преминава през различни фази. Този цикъл продължава 28 дни. Ако започнем ден след ден "да я държим под око", със сигурност ще забележим, че сателитът влиза в определена фаза на всеки седем дни, накрая се връща в началното си състояние. Луната, както и всички други останали небесни тела притежава "ритмичност". Нека на базата на нашите познания се опитаме да направим следния експеримент. След залез трябва да излезем навън и да се опитаме да запомним точното разположение на Луната. За да си помогнем е необходимо като отправна точка да отбележим положението на някое дърво или на ъгъл на сграда и да я съпоставим с местоположението на нашия спътник. Имайки предвид движението на Луната, за предпочитане този вид наблюдение да се осъществява в първата част от цикъла, тоест, Новолуние. На следващата вечер, по възможност от същото място и в същия час от предишния ден, нека отново да уточним нейното положение. Ще забележим веднага, че тя се е изместила на ляво в сравнение с предишния ден. Това се дължи на факта, че Луната "изгрява с около 50 минути по-рано с всеки изминал ден и така нейното предвижване по небосклона от запад на изток причинява "закъснението" за нейното появяване. Ако продължим без прекъсване вечерните наблюдение, че ни бъде лесно да отбележим, че отделните лунни фази съставляват цикли. Луната ще бъде на същото онова място в небето, където я бяхме видели преди 28 дни. "Държейки под око Луната" по време на нейния цикъл, ще забележим преминаването й от състояние на "Нова"/ напълно невидима, защото е в една траектория със Слънцето/, до "Пълна" Луна /изцяло осветена от Слънцето/, преминавайки през различни състояния на нарастващо осветяване на нейната повърхност и постепенното му намаляване, когато отново стане невидима. Това е първият пример за разликата между "наблюдаване" и "гледане" на даден космически обект. Когато Лунните цикли станат за нас нещо обичайно, /да предположим, че вече сме ги наблюдавали няколко пъти/ ще сме в състояние да определим колко дни са изминали или трябва да изминат до дадена фаза, без помощта на календари и таблици.

Достигайки до това ниво ще сме в синхрон с "ритмичността на Луната" и не само това. Ще сме намерили верния път към това, да станем истински "наблюдатели" на астрономическите феномени. Ще започнем истински да ценим чудесата, които небето ни предлага и ще се стремим да изучим механизма, който ги управлява.

Advertisement