АСТРОУИКИ
Advertisement

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Леонидите

BY www.mcomemeteorite.it.jpg

Метеори

Наричаме ги още “падащи звезди”. Поверието гласи, че когато видите “падаща звезда” трябва да си пожелаете нещо и то непременно ще се сбъдне. Вероятно всеки от вас е забелязвал на нощното небе това интересно и доста вълнуващо астрономическо явление. То се предизвиква от навлизането в атмосферата на Земята на малка твърда частица, тъй нареченото метеорно тяло. Със съпротивлението си атмосферата я нагрява, вследствие на което тя остава светла следа от нагорещени газове по траекторията си. Понякога в течение на няколко нощи се наблюдават повече от обикновено метеори. Те са от метеорен поток и се наблюдават, когато Земята преминава през рояк от движещи се частици, които са свързани с някоя комета. Лесно е да се наблюдават метеорите. За целта не са ви необходими /пък и не се употребяват/ нито бинокли, нито телескопи. Въоръжете се само с търпение. Чакането на метеорите под ясното небе може да се окаже голямо изпитание, поради настъпването на студа, затова е препоръчително дори и в летните вечери да се с облечете топли дрехи. Вземете си сгъваем стол с облегалка, която може да се отмества назад и се настанена на място, откъдето да имате широк поглед към нощното небе. Пред очите ви не трябва да се изпречват нито сгради, нито дървета. Насочете погледа си в най-тъмната част на небето на поне около 50 градуса над хоризонта; не е необходимо да гледате точно в направлението на радиантата /точка в малка област, около която се пресичат метеорите от един поток/. Ако имате свободно поле от време на време един метеор би трябвало да премине пред вас. Ако прекарате мислено права назад към Съзвездие Лъв, това означава, че сте наблюдавали един леонид. В случаите, когато метеорът не принадлежи към никакъв поток се касае за спорадичнен метеор. Спомнете си че колкото по-тъмно е небето, толкова повече метеори ще наблюдавате. Обикновено магнитута е около 5,5.5. Тези напътствия са валидни в по-голямата си част също и за Метеоритния дъжд на Якобинидите, на Тауридите и на мн. др. Когато планирате тези наблюдения се уверете, че съвпадат с дните посочени от астрономите. Каквито и ангажименти да имате, включете алармата на часовника си или на мобилния си телефон за да си припомните датата. Ако изпуснете спектакъла, следващата такава възможност например за Леонидите ще ви бъде предоставена след около 33 години. Последно Леонидите бяха наблюдавани между 1998 и 2000 година. През 1999 година “бурята” на Леонидите представи невиждан до тогава спектакъл, далеч над очакванията ни. През 2029 гравитационната пертурбация на Юпитер ще отведе кометата Темпъл-Тутъл извън земната орбита и тогава надеждите ни да наблюдаваме отново подобно явление ще бъдат оправдани.


== Метеори ==

Advertisement