АСТРОУИКИ

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 11:02, 18 март 2008Chavjedi беседа приноси 4715 байта +4715 Нова страница: Геологът Петер Шулц и неговите колеги, изучавайки следите от метеорита, паднал на 15 септемвр...