АСТРОУИКИ
Advertisement

Работа с далекоглед и с телескоп

1798b.jpg

Когато за пръв път наблюдавате небето през хубав далекоглед ще останете като омагьосани. Далекогледът с леща от 50 м м събира около 40 пъти повече светлина от човешкото око, и по този начин се разкриват подробности, иначе недостъпни за вас като например планините и кратерите на Луната, Слънчевите петна, четирите най-големи спътника на Юпитер, двойните звезди, звездните купове също и светещите прахови космически облаци в мъглявината на Орион. Дори и ако разполагате с един телескоп, наблюдението може да се извършва от няколко астрономи-любители. При наблюденията ще се научите да се регистрирате например промяната на светимостта на променливите звезди и нови, да определите положението на кометите и още много други. Съвсем естествено сериозният астроном-любител има нужда от собствен телескоп. Най-разпространените видове са рефракторните с леща от 3,5 до 10 см в диаметър и рефлекторни с огледала от 7,5 до 15 см. От способността им да събират светлината и степента на увеличение зависи и степента на детайлизирането на Луната, и качеството на наблюдаването на останалите небесни обекти като най-големите луни на Юпитер и неговите облаци и още пръстените на Сатурн. С телескопите можете да “разделим” двойните звезди и да отличите звездните купове, кометите и слънчевите петна. Можете да се любувате Луната, която мистично скрива звездите и планетите преминаващи зад нея. Впоследствие ще можете и сами да определите трептенето на светлината на слабите променливи звезди и нови.

Подробна информация за продаваните у нас телескопи ще получите на следния сайт: http://www.telescope.bg/


Още за телескопа

Телескопът MAGIC

Телескопите CELESTRON

Компанията CELESTRON

Телескоп, който гледа надолу

Цветните филтри - за какво са нужни

Advertisement