АСТРОУИКИ
Advertisement

100 дни за Вечерницата.

Втората планета в Слънчевата система - Венера, братовчедката наЗемята - се появява в небосвода похарактерен начин, поради статута си на вътрешна планета. Нейният силен блясък и специфичната й траектория, която никога не се отдалечава много от Слънцето, я правят лесна за откриване.Външният й вид постоянно се изменя, като разкрива очарованието й пред развълнувания наблюдател. Съединения и елонгации, различни фази и атрактивни изменения във видимия й диаметър... всичко за Венера в движение. Слънцето - на всеки 584 дни. Това е тъй нареченият синодичен период. За земния наблюдател, именно в този цикъл от 19 месеца би трябвало да приключат и видимите изменения в блясъка, фазите и диаметъра на Венера. Подобно на своя събрат Меркурий, траекторията на Венера, гледана от Земята, е както на вътрешните планети, с характерните точки на техните пасажи - долно съединение / Венера е между Слънцето и Земята/ , максимална елонгация / на най-голям ъгъл спрямо Слънцето/, горно съединение /Венера преминава зад Слънцето/...


Фаза и видим диаметър.

Значителното нарастване на диаметъра на Венера се съпътства със забележителното изменение невидимата част от диска й. Както при Меркурий и Луната, Венера също показва фази -изтънява и нарастващ сърп. , първа и последна четвърт, пълна Венера и нова Венера... Недостъпни за невъоръженото око, тези фази са лесно различими и в най-скромния телескоп - с такъв инструмент ще изпитате почти същото вълнение, както и самият Галилей, който пръв ги е открил. Подобно на нашата спътница Луната, планетата Венера непрестанно изменя вида си, но с цикъл от 584 дни вместо 28! Малкият й плътен диска, който не можем да видим, тъй като тогава планетата е в горно съединение - пълна Венера - постепенно се превръща в голям и тънък сърп с приближаването й към долното съединение , Венера показва диска, като вече не е съвсем пълен. Докато елонгацията и видимият й диаметър бавно нараства, тя изглежда като гърбава, изтънявайки още повече с всеки изминал месец. Докато постепенно се трансформира в четвъртина с приближаването си до максимална елонгация. Тогава Венера изглежда сякаш остава на едно и също място в продължение на няколко седмици, но след това видът й отново започва да се изменя, при това доста по-бързо. Планетата все повече обръща към нас неосветената си страна, завъртайки се около Слънцето. Четвъртинката й изтънява, докато се превърне в сърп, който е най-тънък при долно съединение. Това явление се подчертава и от атрактивното нарастване на видимия диаметър на Венера - от 25 сек до 60 сек. -и продължава около десет седмици. След това Венера се приближава към нас, нейният сърп става все по-фин и по-добре очертан. Близо до долното й съединение, малко преди новата Венера, нейните рога понякога почти започват да се сливат, като образуват много тънък пръстен от светлина, заобикалят планетата - тъй като атмосферата й разсейва слънчевата светлина.

Advertisement