АСТРОУИКИ
Advertisement


Работа с фотоапарат


Много от вас познават и използват фотоапарата. Те знаят, че окото е чувствително само на светлината, която получава за един миг, докато фотографската лента е чувствителна на светлината получавана през периода на експозиция, която може да е с различна продължителност. Фотоапаратът може да открива тела със слаба светимост, които окото дори и с помощта на телескопа не може да види. Сигурно знаете, че дори и най-простият фотоапарат дава задоволителни и полезни резултати.


Телескоп Konusmotor-70 (70/900), филтър Mylar, леща на Барлоу 2х, филм Fuji Superia 200 ASA, експозиция 1/250 s

/Картинка/

Пасаж на Меркурий Пасажът на една планета на фона на слънчевия диск е много рядък спектакъл. Той е показан на тази фотография, получена с мултиплицирана експозиция, като тъмна лента.

Advertisement