АСТРОУИКИ
Advertisement

„Черният камък”

Kaaba back.jpg

Ислямът е монотеистична религиозна система, основана от пророка Мохамед на Арабския полуостров в началото на седми век. Мохамед /от араб. Означава хвален, прославен/ принадлежи към хашимитския род на господстващото в пека и околностите и племе курейши. То получило правото да надзирава прочутата Кабба. Кабата е езично светилище. Говори се, че още от незапомнени времена, преди образуването на гр. Мека, който е свещен център на исляма по тези места се намирал черен метеорит. Не е ясно кога точно той става обект на поклонение. И. Костов на базата на своите проучвания казва, че когато племето курейши се заселва по тези места, този черен камък вече е бил там. Считало се е, че в диаметър от 15-18 км, където били разпръснати други по-малки отломки, поради небесния им произход земята била свещена. Когато се заселват курейшите, те постепенно превръщат тази местност в култов център, а по-късно на мястото над камъка била построена правоъгълна постройка с размери 10х12,5 м. Нейните ъгли били ориентирани по четирите посоки на света, а входът е бил на североизток. Тя била наречена Кааба. В нея освен първия камък имало и втори по-малък. Единият бил поставен в северния край на постройката, а другият в южния. И двата камъка били обявени за свещени, тъй като били дошли от небесата. Те били считани и за небесни светила. Според вярването на самите араби, тези свещени камъни с течение на годините почернели тъй като хората извършвали множество грехове. На 13,5 м от Каабата се намирал и друг свещен камък. Неговото съществуване е било свързано със светията Ибрахим /библейския патриарх Авраам/. Считало се е, че върху него е седял самият патриарх, и че на това място, наречено „макан Ибрахим” той сключил завета си с Бога.

Kaaba back2.jpg

Гр. Мека дължал своята известност най-вече на Каабата. Там се извършвало поклонение, при което Каабата се обикаляла седем пъти от поклонниците по посока на часовниковата стрелка. Целта била докосването на Кааба с ръка.

След пиенето на вода от извора „Земзем”, поклонниците бягат седем километра между хълмовете Сафа и Мару, ритуал, повлиян от библейската легенда, която разказва за изпъдената втора жена на Авраам Агар, която търсила в отчайние вода за новородения прадед на арабите Исмаил. Вътре в Кааба в началото поставяли статуята на Хубала, племенно божество на канаитите. Освен него курейшите почитали и богините Ал – Лат и Ал – узза и Манат. Техният култ се изразявал в боготворенето на каменни и дървени идоли, като на практика всяко семейство имало свой идол, за който се считало, че го представлява.

Kaaba.jpg

Счита се, че храмът е построен от Адам, след това той е възстановен от Авраам и накрая е „прочистен” от езически идоли от Мохамед.

Advertisement