Astronomijos Wiki
Advertisement

Astronomija (gr.: astron - žvaigždė + nomos - dėsnis) yra mokslas apie Visatos medžiagos pasiskirstymą, jos objektų ir jų sistemų judėjimą, sandarą, kilmę ir raidą.
Astronomija tiria:

  • Saulės sistemos kūnus
  • planetas prie kitų žvaigždžių
  • žvaigždes ir jų sistemas
  • tarpplanetinę, tarpžvaigždinę, tarpgalaktinę medžiagą
  • dangaus kūnų skleidžiamas bangas ir neutrinus
  • dangaus kūnų ir jų sistemų gravitacinius ir magnetinius laukus
  • kosminius spindulius ir jų sąveiką su magnetiniu lauku ir medžiaga
  • reliktinius fotonus
  • Visatos struktūrą

Astronomiją galima skirstyti į astrometriją, dangaus mechaniką ir astrofiziką

Advertisement