Astronomijos Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
'''Ryškis''' - [[Žvaigždė|Žvaigždžių]], [[galaktika|galaktikų]] ir kitų kosm. objektų spindesio matavimo vienetas. Kai kurios itin šviesios žvaigždės arba planetos yra 0, –1, –2 ir t. t. ryškio. [[Mėnulis|Mėnulio]] pilnaties vizualinis ryškis yra -12.7, Saulės - -26.7, Veneros - -4.6. Daugumoje pasaulio kalbų ryškis vadinamas magnitude (santrumpa – mag).
+
'''Ryškis''' - [[Žvaigždė|Žvaigždžių]], [[galaktika|galaktikų]] ir kitų kosm. objektų spindesio matavimo vienetas.
  +
Kai kurios itin šviesios žvaigždės arba planetos yra 0, –1, –2 ir t. t. ryškio. [[Mėnulis|Mėnulio]] pilnaties vizualinis ryškis yra -12.7, Saulės - -26.7, Veneros - -4.6. Daugumoje pasaulio kalbų ryškis vadinamas magnitude (santrumpa – mag).
   
   

Please note that all contributions to the Astronomijos Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Cancel Editing help (opens in new window)